Kerkez, M., Gajović, V., & Puzić, G. (2017). Model oceny ryzyka powodzi przy użyciu rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego (ang. AHP). Progress In Economic Sciences, (4). doi:10.14595/PES/04/019