Kerkez, M., Gajović, V., & Puzić, G. 2017 lip 21. Model oceny ryzyka powodzi przy użyciu rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego (ang. AHP). Progress in Economic Sciences. [Online] :4