Kerkez, Marija, Vladimir Gajović, & Goran Puzić. " Model oceny ryzyka powodzi przy użyciu rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego (ang. AHP)." Progress in Economic Sciences [Online],.4 (2017): n. pag. Web. 26 wrz. 2020