Kerkez, Marija, Gajović, Vladimir, ORAZ Puzić, Goran. " Model oceny ryzyka powodzi przy użyciu rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego (ang. AHP)" Progress in Economic Sciences [Online], Numer 4 (21 lipiec 2017)