Borychowski, M. (2014). Światowa produkcja biokomponentów płynnych po 2000 roku. Poziom i dynamika. Progress In Economic Sciences, (1). doi:10.14595/PIES/01/008