Turczak, A. (2018). Popularność poszczególnych kierunków studiów wśród mężczyzn i kobiet w krajach Unii Europejskiej. Progress In Economic Sciences, (5). doi:10.14595/PES/05/004