Turczak, Anna. " Popularność poszczególnych kierunków studiów wśród mężczyzn i kobiet w krajach Unii Europejskiej." Progress in Economic Sciences [Online],.5 (2018): n. pag. Web. 6 paź. 2022