Turczak, Anna. " Popularność poszczególnych kierunków studiów wśród mężczyzn i kobiet w krajach Unii Europejskiej" Progress in Economic Sciences [Online], Numer 5 (9 październik 2018)