Haile, T. (2018). Determinanty oceny wiarygodności kredytowej krajów Afryki Subsaharyjskiej w latach 2000 -2018. Progress In Economic Sciences, (5). doi:10.14595/PES/05/011