Haile, Tadesse. " Determinanty oceny wiarygodności kredytowej krajów Afryki Subsaharyjskiej w latach 2000 -2018" Progress in Economic Sciences [Online], Numer 5 (9 październik 2018)