Ilić, B., Stojanovic, D., & Pavicevic, N. (2018). Wpływ środowiska i zrównoważonego rozwoju gospodarczego na politykę zielonego finansowania (green financing) na przykładzie Serbii i Indonezji. Progress In Economic Sciences, (5). doi:10.14595/PES/05/012