Joksimovic, M., Mitrovic, R., & Joksimovic, D. (2018). Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu: rola działalności typu offshore. Progress In Economic Sciences, (5). doi:10.14595/PES/05/014