Joksimovic, Marijana, Mitrovic, Ranka, ORAZ Joksimovic, Dusan. " Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu: rola działalności typu offshore" Progress in Economic Sciences [Online], Numer 5 (9 październik 2018)