Kułyk, P. (2014). Uwarunkowania rynku kredytowego w rolnictwie. Ujęcie makroekonomiczne. Progress In Economic Sciences, (1). doi:10.14595/PIES/01/012