Kazmierczyk, J. (2014). Recenzja Przewodnika metodycznego dla szkół ponadgimnazjalnych pt. „Ekonomia w praktyce. Metody aktywizujące w nauczaniu przedsiębiorczości i ekonomii”. Progress In Economic Sciences, (1). Pobrane z http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/31