Gastecka, Agata. " Ocena gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2005-2011" Progress in Economic Sciences [Online], Numer 2 (18 kwiecieĊ„ 2015)