Skowrońska, A. (2015). Klastering jako determinanta rozwoju konkurencyjnej branży farmaceutycznej – na przykładzie klastra Nutribiomed. Progress In Economic Sciences, (2). doi:10.14595//PES/02/006