CÂMPEAN, S. (2015). Finanse publiczne Rumunii w trakcie i po kryzysie gospodarczym 2008-2009. Progress In Economic Sciences, (2). doi:10.14595/PES/02/011