ŁĘGA, A. (2015). Wpływ sytuacji majątkowej szpitali na realizację projektów fi-nansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Progress In Economic Sciences, (2). doi:10.14595/PES/02/019