ŁĘGA, A. 2015 maj 27. Wpływ sytuacji majątkowej szpitali na realizację projektów fi-nansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Progress in Economic Sciences. [Online] :2