ŁĘGA, Aleksandra. " Wpływ sytuacji majątkowej szpitali na realizację projektów fi-nansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej." Progress in Economic Sciences [Online],.2 (2015): n. pag. Web. 16 sie. 2022