ŁĘGA, Aleksandra. " Wpływ sytuacji majątkowej szpitali na realizację projektów fi-nansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej" Progress in Economic Sciences [Online], Numer 2 (27 maj 2015)