NICULA, A., & NICULA, A. (2015). Rozwój korporacji transnarodowych na świecie: szanse i zagrożenia. Progress In Economic Sciences, (2). doi:10.14595/PES/02/020