NICULA, A., & NICULA, A. 2015 cze 26. Rozwój korporacji transnarodowych na świecie: szanse i zagrożenia. Progress in Economic Sciences. [Online] :2