NICULA, Alexandra, ORAZ NICULA, Amalia. " Rozwój korporacji transnarodowych na świecie: szanse i zagrożenia" Progress in Economic Sciences [Online], Numer 2 (26 czerwiec 2015)