ŁĘGA, Aleksandra. Wpływ sytuacji majątkowej szpitali na realizację projektów fi-nansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, maj 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/64>. Data dostępu: 16 sie. 2022 doi: https://doi.org/10.14595/PES/02/019.