Recenzja

Celem Progress in Economic Sciences jest zachowanie i dostarczanie najwyższych standardów recenzowania. Gdy Twoja publikacja zostanie przydzielona do odpowiedniej sekcji przez redaktora zostanie poddana procedurze podwójnej ślepej recenzji przez niezależnych, anonimowych ekspertów.