Etyka

Zasoby wspierające etyczną stronę procesu publikacji w czasopiśmie.

Ogólne postanowienia dostępne są tutaj.

 

Zasady etyczne (podstawy):