Progress in Economic Sciences

 

Czasopismo „Progress in Economic Sciences” powstało w celu stworzenia międzynarodowej platformy wymiany myśli ekonomicznej.

Oprócz zasadniczego celu jakim jest prezentacja najnowszych wyników badań ma też ono pełnić rolę integratora międzynarodowych zespołów naukowych.

Problematyka poruszana w czasopiśmie obejmuje szeroko pojęte spektrum tematów mieszczących się w dyscyplinie naukowej – ekonomia.

 

 

 "Progress in Economic Sciences" jest indeksowany w następujących bazach: BazEcon, BazHum, CEJSH, DOAJ, Index Copernicus, ERIH PLUS, Bibliography Economics

Aktualności

 

Zasady etyki, zasady recenzowania oraz wzór formularza recenzji

 

Zasady etyki  Procedura recenzowania   Formularz recenzji

 
Opublikowane: 2015-06-11 Więcej...
 

Recenzja

 
Wszystkie artykuły publikowane w "Progress in Economic Sciences" są poddawane procesowi podwójnej ślepej recenzji.  
Opublikowane: 2015-04-24 Więcej...
 

Opłaty za publikacje i dostępność

 
Publikacje w czasopismie są dostępne na zasadzie Open Access na licencji CC - Creative Commons Uznanie autorstwa i w pełni bezpłatnie, autorzy mogą dowolnie dysponować tekstami w wersji opublikowanej w czasopiśmie. Za zgłoszenie tekstu do publikacji i samą publikację, nie pobierane są od autorów żadne opłaty.  
Opublikowane: 2015-04-24 Więcej...
 

Indeksowanie czasopisma "Progress in Economic Sciences"

 
"Progress in Economic Sciences" jest indeksowany w następujących bazach: ERIH Plus, BazEcon, BazHum, CEJSH, DOAJ, Index Copernicus  
Opublikowane: 2014-09-26 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...