Ocena sukcesu lokalnych projektów rozwojowych w oparciu o dane z sieci społecznościowych

Abstrakt

Złożoność celów rozwoju regionalnego, dynamika zmian społecznych wymaga poszerzenia składu wskaźników i zestawu narzędzi do analizy. Konieczne jest przezwyciężenie nadmiernej formalizacji procesów planowania regionalnego. Ten artykuł zawiera przegląd publikacji na temat wykorzystania danych z sieci społecznościowych do analizy procesów ważnych dla rozwoju terytorium. Celem tego przeglądu jest analiza możliwości wykorzystania tych nowych narzędzi w opracowywaniu i monitorowaniu regionalnych i lokalnych programów rozwoju. Publikacje wybrano z uwagi na zawierające przez nie główne aspekty programów rozwojowych danego terytorium. Określono główne kierunki stosowania danych z sieci społecznościowych w analizach terytorialnych, a także możliwości zaangażowania mieszkańców w zarządzanie danym obszarem. Nowe źródła danych pozwoliły wzbogacić tradycyjne narzędzia do analizy i planowania rozwoju terytorialnego. Dane te można z powodzeniem wykorzystać do zrozumienia stratyfikacji lokalnych społeczności i zidentyfikowania problemów społecznych. Identyfikacja modeli dostępności i modeli czasoprzestrzennych zachowań ludzkich pozwala zarządzającym i planistom zrozumieć, w jaki sposób ludzie przemieszczają się wewnątrz terytorium, aby ocenić, jak wygodne są ulice, przestrzenie miejskie, trasy transportu publicznego i trasy dla pieszych. Fakt gromadzenia danych w sieciach społecznościowych umożliwia wykorzystanie tych źródeł danych do monitorowania i oceny powodzenia projektów rozwoju społeczno-gospodarczego danego terytorium. Większość osób korzysta z sieci społecznościowych, co ułatwia możliwość bezpośredniego udziału dużej liczby mieszkańców w procesie zbierania i aktualizowania różnych danych, a także w projektach rozwojowych.


 

Opublikowane
2018-10-09
Jak cytować
GUSAKOV, Aleksandr. Ocena sukcesu lokalnych projektów rozwojowych w oparciu o dane z sieci społecznościowych. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 5, paź. 2018. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/141>. Data dostępu: 20 cze. 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/05/002.