Redaktor naczelny

 • Jan Polcyn, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Polska

Sekretarz redakcji

 • Michał Bania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Polska

Redaktorzy

 • Anna Turczak, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Polska
 • Agnieszka Brelik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska
 • Joanna Kryza, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Polska
 • Zofia Wyszkowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Polska
 • Maciej Gawrysiak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Polska

Redaktorzy tematyczni

 • Silvia Maican, ”1 Decembrie 1918” University in Alba Iulia, Rumunia
 • Iulian Dobra, ”1 Decembrie 1918” University in Alba Iulia, Rumunia
 • Andreea Muntean, ”1 Decembrie 1918” University in Alba Iulia, Rumunia

Redaktor statystyczny

Redaktorzy językowi

 • Ludmiła Jeżewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Polska
 • Marek Kulec, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Polska
 • Lyn James Atterbury, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Polska