Recenzja

Wszystkie artykuły publikowane w Progress in Economic Sciences są poddawane procesowi podwójnej ślepej recenzji.