Zarządzanie motywacją pracowników jako determinanta udanego biznesu w sektorze bankowym

Abstrakt

Kwestia motywacji pracowników związana jest z efektywnym zarządzaniem biznesem. Zasoby ludzkie stanowią wielki potencjał, ponieważ posiadają wiedzę, inwencję i inteligencję. Jednak duża część potencjału ludzkiego nie jest wykorzystywana na tyle, że prowadzi do niewykorzystania zasobów, niezadowolenia i braku motywacji pracowników. Dobra motywacja jest częścią przywództwa; menedżer wie, jak motywować i tworzyć dobre relacje. Podmioty gospodarcze są częścią społeczeństwa, a do osiągnięcia celów ekonomicznych muszą brać pod uwagę wpływ, jaki wywierają na społeczeństwo i zasoby ludzkie organizacji. Artykuł wyjaśnia współczesne teorie motywacyjne w celu prowadzenie efektywnego biznesu w sektorze bankowym. Menedżerowie banków mogą podejmować decyzje o najważniejszych czynnikach, które zwiększają motywację pracowników. Zintegrowana wiedza, zgromadzone doświadczenie i zadowolenie pracowników to główne czynniki powodzenia operacji we wszystkich organizacjach, ale także w sektorze bankowym. Czynniki te są podstawą udanej strategii zarządzania każdej firmy. W artykule przedstawiono przegląd motywacji w krajach, których kultura organizacyjna różni się w zakresie działalności operacyjnej i pracowników sektora bankowego. Pierwsza część artykułu zawiera przegląd teorii motywacji, podczas gdy metodologia pracy opiera się na prezentacji i porównaniu czynników motywacyjnych w Pakistanie, w południowo-azjatyckim kraju oraz w krajach bałkańskich, Chorwacji i Serbii. Przy ocenie rankingu motywacyjnego wykorzystano metodę porównania, a następnie średnią arytmetyczną, natomiast dane uzyskane z ankiet respondentów przetworzono za pomocą metody statystycznej SPSS 22. Autorzy próbowali wnieść wkład w ocenę czynników motywacyjnych i wskazać na ich znaczenie, jeśli chodzi o sektor bankowy. Lepiej zmotywowani pracownicy w sektorze bankowym są bardziej wydajni w realizacji zadań biznesowych.

Opublikowane
2018-10-09
Jak cytować
ILIĆ, Biljana; STOJANOVIC, Dragica. Zarządzanie motywacją pracowników jako determinanta udanego biznesu w sektorze bankowym. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 5, paź. 2018. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/148>. Data dostępu: 16 lip. 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/05/007.