Determinanty oceny wiarygodności kredytowej krajów Afryki Subsaharyjskiej w latach 2000 -2018

Abstrakt

Kraje Afryki Subsaharyjskiej dla celów budżetowych i finansowania kluczowych inwestycji infrastrukturalnych szukają źródła zewnętrznego zasilania finansowego na rynkach międzynarodowych emitujących suwerenne papiery wartościowe. Suwerenne papiery wartościowe mogą mieć formę: dłużnych papierów wartościowych, euroobligacji i terminowych obligacji skarbowych ocenionych w walutach krajowych i zagranicznych. Do oceny wiarygodności kredytowej tych krajów służą ich suwerenne oceny przez trzy największe agencje ratingowe kontrolujące 95% rynku międzynarodowego: Standard &Poor’s, Fitch oraz Moody’s. Jakie czynniki determinują zdolność emitowania papierów suwerennych przez kraje Afryki Subsaharyjskiej oraz od czego zależy rentowność dochodowa tych papierów na międzynarodowym rynku kapitałowym? Autor stara się odpowiedzieć na powyższe pytanie po gruntownym przeglądzie: ekonometrycznych studiów przypadków kryteriów oceny wiarygodności kredytowej krajów, metod ocen wiarygodności kredytowej krajów według Fitch oraz Standard&Poor’s, aktualnej oceny wiarygodności kredytowej krajów Afryki Subsaharyjskiej, metody oceny ryzyka kredytowego krajów Afryki Subsaharyjskiej przez African Development Bank, list emitowanych suwerennych papierów wartościowych krajów Afryki Subsaharyjskiej na rynkach międzynarodowych, rentowności Euroobligacji Afryki na świecie w 2018 roku, oraz po porównaniu korzyści i kosztów suwerennych papierów w stosunku do pożyczki i pomocy darczyńców. Stosując metodę analityczną, Autor w kompleksowy sposób przedstawia najważniejsze czynniki determinujące wiarygodność kredytową krajów Afryki Subsaharyjskiej w latach 2000-2018. Niezbędnymi czynnikami przy ocenie kredytowej tych krajów są: ryzyko polityczne, prawne i regulacyjne, struktura gospodarcza, stan finansów publicznych, efektywność krajowej polityki pieniężnej oraz międzynarodowa sytuacja finansowa. W 2017 roku z 17 krajów ocenianych przez S&P’s, 15 należało do grupy spekulacyjnej, a jedynie 2 do grupy inwestycyjnej. Wartość emitowanych papierów suwerennych tych krajów wahała się między 1 mld dolarów w 2008 a ponad 18 mld dolarów 2014. Do 7 marca 2018 roku kraje Afrykańskie sprzedały papiery suwerenne o wartości 10,7 mld dolarów. Euroobligacje Afrykańskie mają najwyższą rentowność dochodową w 2018 roku. Wartość ta wynosi średnio 6 procent dla Afryki, 5,5 procent dla krajów wchodzących oraz 4 procent dla krajów regionu Azji i Pacyfiku.

Opublikowane
2018-10-09
Jak cytować
HAILE, Tadesse. Determinanty oceny wiarygodności kredytowej krajów Afryki Subsaharyjskiej w latach 2000 -2018. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 5, paź. 2018. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/152>. Data dostępu: 16 lip. 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/05/011.