Analiza skuteczności, wydajności i uczciwości europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu

Abstrakt

Obecna strategia dziesięcioletnia UE, strategia „Europa 2020”, ma wpływ na dążenie do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, tj. poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz rosnący popyt cyfrowy. Doprowadziło to UE do stworzenia europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”, który jest elektronicznym punktem kompleksowej obsługi w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i obejmuje dostęp do rejestrów przedsiębiorstw, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym. Zawarte w nim dane na temat CSR i bezpłatny dostęp powinny stanowić cenny wkład w podnoszenie świadomości i przejrzystości prawa. Celem artykułu jest ocena tego, jak działa w rzeczywistości, a hipoteza określa, że ​​działanie tego portalu pozostaje wciąż niedopasowane do oczekiwań odbiorców. Przeprowadzono interdyscyplinarne i obejmujące wiele jurysdykcji badania dotyczące zarówno danych pierwotnych, w szczególności poprzez badania terenowe i bezpośrednie badania operacyjne. Dodatkowo analiza danych wtórnych, w szczególności uznanych źródeł akademickich, które dostarczają interesujących danych. Holistyczna Meta-Analiza przetwarza te dane, bada determinację i ramy CSR wraz z tym portalem i ujawnia problemy z ustawieniami i działaniami, które osłabiają skuteczność, wydajność i uczciwość. Postawiona hipoteza o problematycznym działaniu portalu jest zweryfikowana i potwierdzona a dodatkowo zaproponowano sugestie dotyczące zmian i ulepszeń.

Opublikowane
2018-10-09
Jak cytować
MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Analiza skuteczności, wydajności i uczciwości europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 5, paź. 2018. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/149>. Data dostępu: 16 lip. 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/05/008.