W kierunku zrównoważonego rozwoju lokalnego – przykład innowacji w sektorze zarządzania odpadami

Abstrakt

Wdrożenie koncepcji rozwoju zrównoważonego może odbywać się na różnych płaszczyznach. Jedną z nich jest dbałość o środowisko naturalne poprzez efektywną utylizację odpadów. Celem publikacji jest zaprezentowanie przykładu innowacji ekologicznej w sektorze zarządzania odpadami jako elementu realizacji strategii gospodarki lokalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Realizacja tego typu przedsięwzięć przynosi bowiem nie tylko korzyści ekonomiczne i społeczne dla mieszkańców danego regionu, ale służy przede wszystkim potrzebom środowiska naturalnego. Publikacja ma charakter teoretyczno-empiryczny, wykorzystano w niej elementy krytycznej analizy literatury przedmiotu, metaanalizy, dedukcji oraz analizy case study. Na tle przeglądu literatury przedmiotu ukazano opis konkretnego rozwiązania dotyczącego przetwarzania odpadów komunalnych – Poznańskiej Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W opracowaniu wykazano, że model współpracy przedsiębiorstwa z władzami samorządowymi w formie partnerstwa publiczno-prywatnego jest odpowiedzią na zachodzące zmiany w ustawodawstwie oraz odpowiada celom lokalnej polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie pozwala na ujednolicenie zarządzania odpadami komunalnymi nie tylko na poziomie gminnym, ale również regionalnym.

Opublikowane
2018-10-09
Jak cytować
CEGIELSKI, Wojciech; STĘPIEŃ, Sebastian; POLCYN, Jan. W kierunku zrównoważonego rozwoju lokalnego – przykład innowacji w sektorze zarządzania odpadami. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 5, paź. 2018. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/151>. Data dostępu: 16 lip. 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/05/010.