Postrzeganie rzeczywistości ekonomicznej – krajowe wymogi bezpieczeństwa edukacji w społeczeństwie informacyjnym

Abstrakt

W artykule dokonano obserwacji zdolności państwa do ochrony wartości życiowych, zdolności intelektualnej elity do obiektywnego postrzegania aktualnych realiów ekonomicznych i ich potencjalnych konsekwencji. Problem ten jest postrzegany fenomenologicznie z uwagi na wybrane sytuacje charakteryzujące się brakiem podstaw teoretycznych kapitału ludzkiego. Wyniki wskazują na oportunizm wysoko wykształconych specjalistów w zakresie wiedzy teoretycznej, a co za tym idzie, niedoskonałości w obliczu złożonych zmiennych, które stanowią wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego. Wnioskujemy, że w erze informacji, która charakteryzuje się złożonością, szybkością i dużą ilością dostępnych informacji, podejmowanie decyzji związanych z bezpieczeństwem narodowym wymaga bardziej kreatywnego myślenia, co nakłada na szkolnictwo wyższe potrzebę skoncentrowania się, oprócz rozwiązywania problemów, na rozwijaniu zdolności poznawczych. i roztropność.

Opublikowane
2018-10-09
Jak cytować
ĐURĐEVIĆ, Dragan Ž.; STEVANOVIĆ, Miroslav D.. Postrzeganie rzeczywistości ekonomicznej – krajowe wymogi bezpieczeństwa edukacji w społeczeństwie informacyjnym. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 5, paź. 2018. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/140>. Data dostępu: 16 lip. 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/05/001.