Opłaty za publikacje i dostępność

2015-04-24
Publikacje w czasopismie są dostępne na zasadzie Open Access na licencji CC - Creative Commons Uznanie autorstwa i w pełni bezpłatnie, autorzy mogą dowolnie dysponować tekstami w wersji opublikowanej w czasopiśmie. Za zgłoszenie tekstu do publikacji i samą publikację, nie pobierane są od autorów żadne opłaty.