Indeksowanie czasopisma "Progress in Economic Sciences"

"Progress in Economic Sciences" jest indeksowany w następujących bazach: ERIH Plus, BazEcon, BazHum, CEJSH, DOAJ, Index Copernicus,