Analiza czynników wpływających na rozwój gospodarczy i przewagę konkurencyjną kraju

Abstrakt

Konkurencyjność, jako jeden z kluczowych czynników rozwoju kraju, umożliwia poprawę ogólnej atmosfery gospodarczej zarówno dla jednostek, jak i dla samych przedsiębiorstw oraz dla całego kraju. Ponieważ zmiana jest nie tylko pożądana, ale wręcz wymagana, staje się jasne, że jest ona jednym z warunków przetrwania na rynkach światowych. W niniejszym artykule przeanalizowano teorię konkurencyjności, zgodnie z którą kompetencje niektórych krajów nie były dziedziczone, lecz tworzone strategicznymi wyborami i realizacją celów, w oparciu o wiedzę i rozwiniętą infrastrukturę, zaawansowane technologie i innowacje. W tym kontekście duże znaczenie mają analizy wskaźników konkurencyjności, na podstawie których można wykazać sukces przedsiębiorstwa i branży przemysłowej, porównując liczne aspekty makroekonomiczne (polityka makroekonomiczna, infrastruktura rynkowa, rozwój instytucjonalny) i czynniki mikroekonomiczne (otoczenie biznesu, zaawansowanie operacji i strategii firmy). Na potrzeby tego badania wykorzystano metodologię Światowego Forum Ekonomicznego, która przyczynia się do lepszego zrozumienia profilu konkurencyjności niektórych krajów oraz sposobów ich poprawy i specjalizacji. Określone rankingi pomagają twórcom polityki gospodarczej kształtować i oceniać wyniki krajowe pod względem konkurencyjności, co dodatkowo pomaga firmom w poprawie ich konkurencyjności w stosunku do innych podmiotów. Stworzenie wysoce konkurencyjnej gospodarki jest złożonym i ciągłym zadaniem dla każdego kraju, który chce się rozwijać, i w tym kontekście rola państwa w tworzeniu środowiska, które pobudzi konkurencyjność, jest najważniejsza, ponieważ jest to sposób na złagodzenie skutków recesji i ożywienie gospodarcze.

Opublikowane
2018-10-09
Jak cytować
TOŠOVIĆ-STEVANOVIĆ, Aleksandra. Analiza czynników wpływających na rozwój gospodarczy i przewagę konkurencyjną kraju. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 5, paź. 2018. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/143>. Data dostępu: 16 lip. 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/05/003.