Przesyłanie tekstów do publikacji

Odwiedź Początek / przesyłanie tekstów aby zamieścić swój artyku. Skorzystaj z przedstawionych tam instrukcji i stopniowo krok po kroku powineneś bez preszkód przejść przez cały proces. Na końcu otrzymasz mail z potwierdzeniem że otrzymaliśmy tekst. 

Prosimy o zwrócenie uwagi na podstawowe reguły tj. tabelkę: Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem.

Jeżeli nie jesteś w stanie skorzystać z tej metody, skontaktuj się bezpośrednio z biurem czasopisma poprzez adres jpolcyn@pwsz.pila.pl.