Zapewnienie Możliwości Ślepej Recenzji

Aby zapewnić integralność ślepej podwójnej recenzji do przesłanych tekstów, wszystkie wysłki powiny zostać dokonane aby zapewnić zapobiec wzajemnemu poznaniu tożsamości Autora i Recenzenta. Dotyczy to Autorów i Recenzentów (dostarczających recenzji w formie różnego rodzaju dokumentów) , którzy powinni wykonać następujące kroki w związku z zamieszczanymi tekstami czy plikami i ich właściwościami:

1. Autorzy dokumentu muszą usunąć z tekstu swoje nazwiska wstawiając słowo "Autor" i rok dotyczący przypisu, usuwając Nazwisko autora, czy tytuł artykułu etc.


2. W przypadku artykułów Microsoft Office, identyfikator autora powinien również zostać usunięty z właściwości pliku (zobacz menu Pliku w programie Word), klikając następujące informacje, zaczynając od Plik z głównego menu aplikacji firmy Microsoft: Plik> Zapisz jako> Narzędzia (lub Opcje z komputerem Mac) )> Zabezpieczenia> Usunięcie informacji osobistych z właściwości plików w celu zapisania> Zapisz.


3. With PDFs, the Authors' names should also be removed from Document Properties found under File on Adobe Acrobat's main menu.