Rada Naukowa

Peter Ondria, Danubius University, Slovakia
Algirdas Miškinis, Vilnius University, Lithuania
Jolanta Droždz, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, Lithuania
Maria Popa, ”1 Decembrie 1918” University in Alba Iulia, Romania
Dan Danuletiu, ”1 Decembrie 1918” University in Alba Iulia, Romania
Dragan Mihajlovic, John Naisbitt University Belgrade, Serbia
Ana Jurcic, John Naisbitt University Belgrade, Serbia
Ranka Mitrovic, John Naisbitt University Belgrade, Serbia
Branislav Kováčik, Matej Bel University, Slovakia
Peter Čajka, Matej Bel University, Slovakia
Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
Camelia M. Gheorghe, Romanian-American University Bucharest, Romania
Alexandru Ionescu, Romanian-American University Bucharest, Romania
Grażyna Krzyminiewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
Elvira Nica, The Academy of Economic Studies Bucharest, Romania
Kazimierz Pająk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
Marian Podstawka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Poland
Ionela Gavrila Paven, ”1 Decembrie 1918” University in Alba Iulia, Romania
Tadeusz Stryjakiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland
Andrzej Wiatrak, Uniwersytet Warszawski, Poland
Anna Maria Moisello, University of Pavia, Italy
Olive McCarthy, University College Cork, Ireland