Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadzie Open Access na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa, autorzy mogą dowolnie dysponować tekstami w wersji opublikowanej w czasopiśmie. Natychmiastowy, publiczny dostęp do publikowanych treści wspiera globalną  wymianę wiedzy.